Rosja w walce z terroryzmem – K. Kraj

B I U L E T Y N    P O L E C A

Rosja w walce z terroryzmem
dr Kazimierz Kraj
Kraków 2009, ss. 216.


Pobierz (5 MB)
Pobrane 4757 razy

Szanowni Czytelnicy!

Do swobodnego wglądu portal e-Terroryzm.pl udostępnia tę książkę, która ujrzała światło dzienne dzięki wsparciu finansowemu ówczesnej Toruńskiej Szkoły Wyższej.

Ze względu na upływ czasu monografia nie jest całkowicie aktualnym opisem rosyjskiego systemu antyterrorystycznego. Jednakże oddaje zasadnicze cechy tego systemu, który funkcjonuje już 11 lat.

Pokazuje także, jak ważnym członkiem koalicji antyterrorystycznej jest, powinna być Federacja Rosyjska. Wdrożenie systemu, którego najbardziej znanym wyznacznikiem jest Narodowy Komitet Antyterrorystyczny w znaczący sposób ograniczyło ilość aktów terrorystycznych w Rosji.

Rosyjskie doświadczenia oraz podejście do zwalczania terroryzmu powinno być analizowane, wszechstronnie badane i adaptowane przez państwa zagrożone, bądź potencjalnie zagrożone przez terroryzm międzynarodowy.

Autor książki pracuje nad kolejną monografią, która będzie poświęcona ewolucji rosyjskiego systemu antyterrorystycznego. Książka będzie dostępna, jako darmowy e-book.
Planowane wydanie wrzesień 2017 r.

About the Author: narvego