Archiwum


Numery archiwalne. Zapraszamy do pobierania!


LIPIEC – SIERPIEŃ
e-Terroryzm.pl, nr 2/2018 (60)
Pobierz (14 MB)
Pobrane 3232 razy

W numerze:

• Kariery generałów Wojska Polskiego w aspekcie koncepcji kotwic kariery Edgara H. Scheina
E. Wolska

• Udział służb specjalnych USA w organizacji operacji specjalnych przeciwko reżimowi sandinowskiemu w Nikaragui w latach 1981 – 1984. Źródła i proces rozwoju
D. Zamanapułow

• Участие спецслужб США в организации спецопераций против сандинистского режима в Никарагуа 1981-1984 гг.: истоки и процесс развития
Д.М. Заманапулов

• Z historii izraelskich służb specjalnych cz. I
W. Olijnik

• Franciszek Szlachcic – oficer organów bezpieczeństwa i polityk
M. Wincaszek

• Służba dyżurna Policji na przykładzie KWP we Wrocławiu
A. Skotny

• Kaukaz – między Europą a Azją. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Poznań, 4-6 VI 2018)
K. Pietrasik

• Prawdziwa wojna. Wietnam w ogniu
B. Węgliński


STYCZEŃ – LUTY
e-Terroryzm.pl, nr 1/2018 (59)
Pobierz (12 MB)
Pobrane 2869 razy

W numerze:

LUDZIE WYWIADU I KONTRWYWIADU

– Następca Putina

BEZPIECZEŃSTWO

– Komunikat z badań. Generalicja Wojska Polskiego po wejściu Polski do NATO. Studium socjologiczne
E. Wolska

– Wahhabizm w Wąwozie Pankisi
K. Pietrasik

– Bezpieczeństwo narodowe w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014
T. Małysa

FORMACJE OCHRONNE

– Federalna Służba Ochrony Federacji Rosyjskiej
K. Kraj

WARTO POZNAĆ

– Generałowie

– Reagowanie na zamachy terrorystyczne

– Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku

FELIETON

– Sądowy biegły i sędzia przebiegły


Listopad-Grudzień
e-Terroryzm.pl, nr 3/2017 (58)
Pobierz (20 MB)
Pobrane 2650 razy

W numerze:

PUBLICYSTYKA

– Czeczeńska społeczność LGBT a uchodźstwo do Polski
Kamil Pietrasik

SŁUŻBY SPECJALNE

– Rozważania o służbach specjalnych
Kazimierz Kraj

– Reinhard Gehlen i Die Organisation Gehlen (Cz. III). Powstanie BND
Michał Kozaczuk

BEZPIECZEŃSTWO

– Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa…
Tobiasz Małysa

– Nowe statystyki, stare spojrzenie. Optymistyczny raport
Jan Swół

WARTO POZNAĆ

– Krew snajperów. Opowieść żołnierza GROM-u
Ewa Wolska

– Niebo jest nasze. Miłość i terror w złotym wieku piractwa powietrznego
Bogusław Węgliński

FELIETON

– Gość z piekła u dzielnicowego


Maj-Czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 2/2017 (56)
Pobierz (12 MB)
Pobrane 3399 razy

W numerze:

Służby specjalne

FSB – tajna policja polityczna, czy kontrwywiad? (Cz. III)
D. KANTY

Reinhard Gehlen i Die Organisation Gehlen (Cz. II)
M. KOZACZUK

Historia

Jedyna w historii walka pograniczników i ich psów służbowych
K. KRAJ

Bezpieczeństwo

Policyjne statystyki przestępczości po zmianach (Cz. I)
J. SWÓŁ

Sprawozdania

e-Terroryzm w Moskwie

W Akademi Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Konferencja Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i perspektywy

Warto poznać

Przeciwdziałanie i zwalczanie piractwa morskiego

Człowiek z małą bombą, o terroryzmie i terrorystach

Felieton

Ze wspomnień Emeryta. Anielica u dzielnicowego


Styczeń-Luty
e-Terroryzm.pl, nr 1/2017 (56)
Pobierz (16.5 MB)
Pobrane 3059 razy

W numerze:

Rozmowa

Wywiad z płk. dr. Siergiejem Władimirowiczem Mironienko, emerytowanym oficerem radzieckiego i rosyjskiego wywiadu cywilnego

Walter Makłowicz, poszukiwacz przygód, awanturnik. Rozmowa z Robertem Makłowiczem

Służby specjalne

FSB – tajna policja polityczna, czy kontrwywiad? (Cz. II)
D. KANTY

Historia

Reinhard Gehlen i Die Organisation Gehlen – prywatna organizacja wywiadowcza (Cz. I)
M. KOZACZUK

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe – czy, lub kiedy są to pojęcia synonimiczne?
M. GOLARZ

Publicystyka

Szarża lekkiej brygady
K. KRAJ

Czyje błędy? Jakie przyczyny?
J. SWÓŁ

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa to szansa i jedyna droga
J. SWÓŁ

Warto poznać

Kwartalnik naukowy „Security Review”

Rosja a terroryzm

Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych

Zrozumieć współczesny terroryzm

Felieton

Trędowaty


Grudzień
e-Terroryzm.pl, nr 12/2016 (55)
Pobierz (15 MB)
Pobrane 4684 razy

W numerze:

Publicystyka

Szarża lekkiej brygady
K. Kraj

Konfetti na powitanie ministra

Chocholi taniec na melodię PiS?
J. Swół

Służby specjalne

FSB – tajna policja polityczna, czy kontrwywiad?
D. Kanty

Ochrona osób

Próba zamachu na Ronalda Reagana – Kilka zdjęć z pracy 9. Zarządu KGB

Bezpieczeństwo

Zaopatrzenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym cz. IV
T. Małysa

Ochrona elektrowni jądrowych cz. II
B. Stachura-Terlecka

Podpatrzone, usłyszane, nadesłane

Spontanicznie o bezpieczeństwie szkół i osób z nimi związanych
S. Swół

O bezpieczeństwie w szkołach
J. Swół

O sytuacjach kryzysowych w Uczelni Nauk Społecznych
J. Swół

Warto poznać

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Sprawozdania

Moskwa, grudzień 2016 r.
K. Kraj

Felieton
Piękna nieznajoma


Październik
e-Terroryzm.pl, nr 10/2016 (53-54)
Pobierz (14 MB)
Pobrane 3783 razy

W numerze:

Od redakcji

Manufaktura ale nie chałtura
J. SWÓŁ

Terroryzm

Sytuacja w Turcji widziana oczami oficera wywiadu

11 rocznica londyńskiego zamachu
M. GOLARZ

Konflikt saudyjsko-jemeński
K. PIETRASIK

Rozmowa

Rozmowa z płk. Stefanem Gojło

Historia

Tradycje Jednostki wojskowej 5563
S.GOJŁO

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu

Generał pułkownik Władimir Iwanowicz Buławin

Analiza

Rosyjska a polska ustawy antyterrorystyczne c.d.
K. KRAJ

Różnorodność kulturowa
M. EL GHAMARI

Bezpieczeństwo

Ochrona przeciwterrorystyczna elektrowni jądrowych
B. STACHURA-TERLECKA

Zarządzanie kryzysowe

Zaopatrzenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym
T. MAŁYSA

Warto poznać

Broń masowego rażenia w działalności terrorystycznej

Tajny agent. Prawdziwa historia ukrytej wojny…

Moje życie, moje wojny. Z Polski do US Special Forces

Sprawozdania

Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego z Mrągowa

Konferencja w Szczytnie

Jubileusz Stowarzyszenia Studiowania Historii Ojczystych Służb Specjalnych (Moskwa)

Felieton


Maj-czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 5-6/2016 (51-52)
Pobierz (29 MB)
Pobrane 3350 razy

W numerze:

Anakonda

– Anakonda w Solinie

Konflikty

– Saur-Mogiła
W. KOŹMIC

Historia

– Represje wobec Polaków na Uralu w latach przedwojennych (1939–1941). Część II
A. S. SMYKALIN

– Milicja Obywatelska – od dekretu PKWN po obrady Okrągłego Stołu
W. DĘBOWSKI

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu

– Kontrwywiadowca, historyk, generał. Aleksander Aleksandrowicz Zdanowicz

Służby specjalne

– Minister koordynator służb specjalnych
K. KRAJ

Analiza

– Rosyjska a polska ustawy antyterrorystyczne

Zarządzanie kryzysowe

– Zaopatrzenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym. Część II. Zadanie ochrony ludności
T. MAŁYSA

Warto poznać

– Polityka Federacji Rosyjskiej w Regionie Europy Azji i Pacyfiku

– Stalin. Nowa biografia

– ISIS od środka. 10 dni w Państwie Islamskim

Sprawozdania

– Współczesne systemy walki z terroryzmem w Polsce i na świecie

Felieton

– Kradzione nie tuczy
J SWÓŁ


Marzec-kwiecień
e-Terroryzm.pl, nr 3-4/2016 (49-50)
Pobierz (16 MB)
Pobrane 3408 razy

W numerze:

Terroryzm

– Arabia Saudyjska: ataki terrorystyczne w meczetach
K. PIETRASIK

– Belgijski system antyterrorystyczny
E. WOLSKA-LIŚKIEWICZ

Bezpieczeństwo

– Służby specjalne III Rzeczypospolitej
K. KRAJ

– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Wielkiej Brytanii z 2015 r.
M. GOLARZ

– Zaopatrzenie logistyczne w zarządzaniu kryzysowym, cz. I.
T. MAŁYSA

Historia

– Represje wobec Polaków na Uralu w latach przedwojennych
ALEKSANDER S. SMYKALIN

Sprawozdania

– Szkolne Muzeum Wywiadu i Kontrwywiadu w Moskwie
K. KRAJ

– Dzień Cichociemnych
K. KRAJ

– Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego

– Seminarium Sekcji Służb Specjalnych

– Stowarzyszenie Tradycji Wojska Polskiego

Warto poznać

– Królowa Czerwonych Szpiegów. Amerykanka w służbie KGB
R. WITAK

– Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku
R. WITAK

Felieton

– Gomuła


Styczeń-luty
e-Terroryzm.pl, nr 1-2/2016 (47-48)
Pobierz (16,5 MB)
Pobrane 4281 razy

W numerze:

Terroryzm

– Terroryzm jako proces i strategia komunikowania
K. Kraj

– Terrorystyczny listopad 2015 Kilka uwag
C. Marcinkowski

– Wyzwania współczesnej walki z terroryzmem w Internecie
D. Skarżyński

Konflikty

– Mariupol
W. Koźmic

– Czeczenia – Czy będzie o niej głośno?
K. Pietrasik

Refleksje

– American dream
A. Zaręba

Bezpieczeństwo

– Tajne służby Rzeczypospolitej Polskiej
K. Kraj

– Uchodźca w Polsce – zagrożenie czy szansa?
K. Pietrasik

– Czujność podstawą bezpieczeństwa – Ochrona i kontrola lotnictwa cywilnego w Polsce i Izraelu
K. Nykiel

– Biała Księga Ochrony Złóż Kopalin
M. Golarz

– Poczucie bezpieczeństwa policjanta
J. Swół

Edukacja

– W jaki sposób edukować młodzież? Pytanie o cel kształcenia w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa
P. Mickiewicz

Sprawozdanie

– 19 Cztienija na Łubiance – Moskwa 2015

Warto poznać

– Wozmożnosti primienienija kommunikacjonnowo menedżmenta w antiterroristiczeskich stukturach

Felieton

– Rowerzysta


Październik
e-Terroryzm.pl, nr 10/2015 (46)
Pobierz (20 MB)
Pobrane 6034 razy

W numerze:

Terroryzm

Terroryzm „samotnych wilków”
– K. Koniczuk

Konflikty

Dzikie Pola w ogniu
– R. Borkowski

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu

– Oblicza szpiega – Wokół sprawy płk. Kuklińskiego
M. Łaciński

Geopolityka

– Rola dyplomaty w kreowaniu polityki państwa
P. Mickiewicz

Historia

– Zabójcy i Kreml. Jak służby radzieckie likwidowały wrogów
R. Witak

Bezpieczeństwo

– Wyzwania polskiej elektroenergetyki jako kluczowego składnika bezpieczeństwa energetycznego
M. Golarz

– Oględziny i inne policyjne czynności na miejscu zdarzenia drogowego
J. Swół

Edukacja

– Edukacja (nie) zawsze się opłaca
J. Swół

Warto poznać

– Rozmowy nieoczywiste Artura Dmochowskiego

– Służby wywiadowcze jak narzędzie realizacji polityki państwa w XX wieku

– Ambasador

– Opalionnyje wremieniem, Po materiałam archiwnych dieł UFSB Rosii po Woroneżskoj obłasti

Sprawozdania

– Pamięci krakowskich harcerzy-dywersantów

– Pierwszy skok

– Piekielna kuchnia

– Sprawozdanie z obrad Sekcji Służb Specjalnych Koła Naukowego Badań nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Felieton

– Aferowicze majtkowi (cz. 1)


Wrzesień
e-Terroryzm.pl, nr 9/2015 (45)
Pobierz (20 MB)
Pobrane 3572 razy

W numerze:

Analiza

– Jaka flota wojenna? Nad Bałtykiem bez zmian. Polska Marynarka Wojenna nadal na rozdrożu
K. Kubiak

Wyzwania

– Uchodźcy, czy imigranci zarobkowi?
J. Górniak

– Czy wśród uchodźców są terroryści?
K. Pietrasik

Terroryzm

– Nie bójmy się dżihadu
A. Sieger

– Zjawisko rekrutowania i wykorzystywania dzieci w strukturach islamskich organizacji terrorystycznych
P. Piotrowski

Temat numeru – Maroko

– Nie podnosi się ręki na następcę Proroka… Zamach na króla Hassana II
K. Mroczkowski

– Pokuta kadeta Aziza
J. Ciećkiewicz

– Marokańscy dynaści. Muhammad V, Hassan II, Muhammad VI – trzech wybitnych władców
K. Kubiak

Historia

– Czwarty akt Risorgimento
C. Paoletti

Rozmowa

– Z odważnikiem na szyi… Z Albertem Egelandem rozmawia Mariusz Łaciński

Bezpieczeństwo

– Bezpieczeństwo naftowe Polski
M. Golarz

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu

– Jurij Iwanowicz Drozdow – szef nielegałów KGB ZSRR, twórca oddziału Wympieł
K. Kraj

Sprawozdania

– Klub Spadochronowy Sił Specjalnych

– Zadwórze – Polskie Termopile

– Konferencja Policyjne siły specjalne w Polsce

Akcja charytatywna

– Cook & Help dla Leosia

Warto poznać

– Czas strachu Terroryzm – Europa – Polska

Felieton

– Kryptonim „Mały Jasiu”, cz. II


Lipiec-Sierpień
e-Terroryzm.pl, nr 7-8/2015 (43-44)
Pobierz (16 MB)
Pobrane 3179 razy

W numerze:

Terroryzm

– Dżihadyzm w Europie. Wróg u bram
R. Borkowski

– Bojownicy północnokaukascy powiedzieli TAK…
K. Pietrasik

– Zabawa w męczennika. Dzieci w terroryzmie samobójczym
M. Zimny

Operacje specjalne

– Marsylia 1994
J. Dyczka

Rozmowa

– Z prof. dr. hab. Kubą Jałoszyńskim byłym dowódcą policyjnej jednostki AT w Warszawie rozmawia Mariusz Łaciński

Historia

– Tarnowska drużyna „S”
J. Swół

– Oblężenie Dubrownika (1 X 1990 –24 XI 1991)
J. Górniak

Służby specjalne

– System rosyjskich służb specjalnych
K. Kraj

Szkoła służb specjalnych

– Techniki dalekich obserwacji
T. Małysa

Warto poznać

– Czas strachu. Terroryzm – Europa – Polska.

– L’ASSAUT (SZTURM)

– Dla wspólnej sprawy…

– Oblicze zła. Prawda o wojnie z terroryzmem we wspomnieniach oficera CIA

– Między heroizmem, a pacyfizmem. „Karbala”

Sprawozdania

– Tactical Warrior Challenge 2 Gun (II)

Felieton

– Kryptonim „Mały Jasiu”


Czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 6/2015 (42)
Pobierz (16 MB)
Pobrane 2926 razy

W numerze:

Terroryzm

– Tunezja. Byłem tam
J. Ciećkiewicz

-26 czerwca 2015…
K. Pietrasik

– Szahidki – terrorystki, morderczynie?
M. Zimny

Konflikty

– Proza życia, proza wojny
W. Koźmic

Analiza

– Arctic Canada military involvement. Part 1
M. Hołub

Rozmowa

– Z generałem Gromosławem Czempińskim rozmawia Mariusz Łaciński

– Z Peterem Zwi Malkinem rozmawiał Krzysztof Mroczkowski

– Z Leszkiem Erenfeichtem rozmawiał Mariusz Łaciński

Publicystyka

– Polskie fatum
A. Zaręba

Historia

– Kresy śmierci
K. Kubiak

– Cichociemny „Wiking” – życiorys niepokorny
K. Mroczkowski

Uzbrojenie

– Kałasz – produkt pierwszej potrzeby
M. Łaciński

– Pistolet maszynowy Ingram M10
T. Małysa

Sprawozdania

– Zawody w strzelaniu specjalnym

– Trzeci piknik rodzinny dedykowany pamięci generała Sławomira Petelickiego

– Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej

– VI Beskidzki Rajd 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK

– Obchody 100 – lecia Bitwy pod Gorlicami

– Wizyta studentów KNBN UJ w JW GROM

Zapomniane miejsca naszej chwały

– Szara iglica ze Skarżyska-Kamiennej
K. Kubiak

Warto poznać

– Tajne wojny służb specjalnych II RP…

– Europejska wspólnota wywiadowcza…

Felieton

– Sposób na życie


Maj
e-Terroryzm.pl, nr 5/2015 (41)
Pobierz (19 MB)
Pobrane 3263 razy

W numerze:

Rozmowa

– Wywiad z prof. dr hab. Erhardem Cziomerem

– Rozmowa z byłym snajperem Jednostki Wojskowej GROM

Analiza

– Reforma dowodzenia i kierowania…
M. Lasoń

Publicystyka

– Francuska miłość
rtm. Zaręba

Zapomniane miejsca naszej chwały

– Waleczny olbrzym – broczący krwią…
K. Kubiak

Historia

– Koniec wojny w północnych Niemczech
K. Mroczkowski

Konflikty

– Wojna w zwarciu
W. Koźmic

– Bój pod Logorište, cz. III
J. Górniak

Sprawozdania

– 10–lecie KAAFM …

– 25-lecie Jednostki Wojskowej GROM

– BAŁKANICA 2015

– Tactical Prison Rescue

– BALTOPS 2015

– Edukacja dla bezpieczeństwa

– Północ w międzynarodowej przestrzeni…

Warto poznać

– Pęknięte miasto – Biesłan

– Sekretna historia SAS

– Kulturowy wymiar bezpieczeństwa

– Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa

Felieton

– Niedźwiedzia przysługa


Kwiecień
e-Terroryzm.pl, nr 4/2015 (40)
Pobierz (10 MB)
Pobrane 5054 razy

W numerze:

Geopolityka

– Schyłek Rosji, zmierzch Zachodu
T. A. Kisielewski

– Siły specjalne jako instrument polityki zagranicznej Izraela
J. Dyczka

– Ukraiński specnaz morski w wojnie o Donbas
M. Gawęda

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu

– Pułkownik Ludwik Bociański
R. Witak

Historia

– Bój pod Logorište
J. Górniak

– Dobij mnie epizod 3
A. Bednarczyk

– Operacja Płynny Ołów
K. Mroczkowski

Sprawozdania

– Konferencja The History of Maritime Technology

– Szaleniec z bronią! Antyterroryści w DSW

– O wojnie hybrydowej i podprogowej…

– Ochrona infrastruktury krytycznej

– Bałtyckie sąsiedztwo

Warto poznać

– Nowy Wspaniały Żołnierz w Nowym Wspaniałym Świecie

– Rola Niemiec w kryzysie strefy euro po 2009 roku

– Badania poligraficzne w Polsce

– Dwanaście lat słuzby wywiadowczej

Zapomniane miejsca naszej chwały

– Francuzi na Westerplatte
K. Kubiak

Felieton

– Niemy świadek


Marzec
e-Terroryzm.pl, nr 3/2015 (39)
Pobierz (16 MB)
Pobrane 2785 razy

W numerze:

Geopolityka
– Nordyckie złudzenia
– Między rewolucją a secesją – Ukraińskie wojska aeromobilne
– To nie Twoja wojna…
– Tunezja – raj bez terroryzmu?
– Jihad 2.0. Nowe oblicze islamizmu
– Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski

Historia
– Bój pod Logorište
– Dobij mnie epizod 2

Rozmowa
– Pilot Eskadry Specjalnej 1586

Bezpieczeństwo
– Crisis tracker

Sprawozdania
– Czy islam podbija Europę?
– Konferencja Równość i tolerancja przeciw mizoginii i fundamentalizmowi

Warto poznać
– Afera Lawona
– Czerwony Krąg
– Wojna po wojnie

Felieton
– Polak z serca i z wyboru
– Pechowiec czy partacz?


Luty
e-Terroryzm.pl, nr 2/2015 (38)
Pobierz (13 MB)
Pobrane 4242 razy

W numerze:

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady XI
– Wot, taka wojna…
– O potrzebie odrobienia ukraińskich lekcji
– Ocena i prognoza sytuacji na Ukrainie
– „Multikulti” – nieudane wyzwanie bezpieczeństwa międzynarodowego?

Historia
– Od Legionów do ZBoWiDu. Sylwetka Jana Mazurkiewicza (1896-1988)
– Dobij mnie!
– Oblężenie Vukovaru

Rozmowa
– „Dwójkarz” – płk Włodzimierz F. Gulin

Bezpieczeństwo
– Interwencja policjanta. Prawo czy obowiązek działania?

Edukacja
– Książka obca studentowi?

Warto poznać
– Nielegałowie – zawodowcy i amatorzy
– Mannerheim. Prezydent, żołnierz, szpieg.
– Wpływ oględzin na wykrywalność sprawców zabójstw
– Historia Legii Cudzoziemskiej. Od 1831 roku do współczesności

Sprawozdania
– Bojowy Stres Pourazowy w ujęciu historycznym i współczesnym

Felieton
– Zapomniane miejsca naszej chwały – Powstańcza mogiła z Osjakowa
– Ze wspomnień emeryta – Alibi dla żony


Styczeń
e-Terroryzm.pl, nr 1/2015 (37)
Pobierz (10 MB)
Pobrane 3693 razy

W numerze:

Geopolityka
– Ukraina prawie jak Niemcy po II wojnie światowej
– Półksiężyc i Orzeł
– Szarża lekkiej brygady X
– Złoty Król

Terroryzm
– Terroryzm w Rosji

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– „Biała sukienka jest już gotowa…”

Historia
– Projekt Venona

Ochrona informacji
– Ochrona informacji niejawnych i bezpieczeństwo osobowe w Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo
– Policyjna interwencja – studium przypadku

Warto poznać
– Powstańcza jednostka szturmowa
– Niezrzucony
– Polski Afganistan
– Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989
– Potęga wywiadu
– Enigma

Felieton
– Zapomniane miejsca naszej chwały… Sułów
– Ze wspomnień emeryta… Co to jest „krawcowanie”?


Grudzień
e-Terroryzm.pl, nr 12/2014 (36)
Pobierz (13 MB)
Pobrane 5636 razy

W numerze:

Rozmowa
– Rozmowa z gen. bryg. Gwardii Narodowej Republiki Cypru Eftihiosem Salatasem
– Rozmowa z por. Adamem Gołąbiem – komandosem Polskiej Kompanii Commando

Terroryzm
– Rys historyczny terroryzmu

Historia
– W rocznicę powstania służb specjalnych Rosji
– Gwałt jako narzędzie prowadzenia wojny

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownik Jurij Changieriejewicz Totrow – „kierownik” kadr CIA
– Mniszka Adriana z razwiedki

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady… IX

Sprawozdania
– XVIII Ogólnorosyjska konferencja naukowa Istoriczeskije Cztienija na Łubiankie
– Just War Theory 2.0: Ethics, Technology, and Armed Conflict in the 21st Century

Warto poznać
– Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania
– Polscy terroryści
– Czasopismo naukowe „Secretum”

Felieton
– Głucho i ciemno (Siedzieć za „dziesiony” [4])


Listopad
e-Terroryzm.pl, nr 11/2014 (35)
Pobierz (9 MB)
Pobrane 6146 razy

W numerze:

Rozmowa
– Rozmowa z Yosefem ben David Nachmiasem, weteranem Irgun Zvai Le’umi
– Rozmowa z Kacprem Śledzińskim, autorem książki „Tankiści…”

Publicystyka
– Twierdza Izrael

Terroryzm
– Ataki bioterrorystyczne

Historia
– Afera Lawona
– Historia sił zwartych w Policji
– „Jakieś harcerskie papiery z 1939 roku”
– To już trzydzieści lat

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Szpieg, który podawał się za carewicza

Zarządzanie kryzysowe
– Fakty i mity o zarządzaniu kryzysowym

Sprawozdania
– O wojnach „lokalnych” w Bydgoszczy
– Relacja z Krakowa

Warto poznać
– Światłem po oczach
– Czterej Pancerni bez psa, Marusi i retuszu

Felieton
– Siedzieć za „dziesiony” 3


Październik
e-Terroryzm.pl, nr 10/2014 (34)
Pobierz (10 MB)
Pobrane 11219 razy

W numerze:

Rozmowa
– Z reżyserem filmu „Służby specjalne” – Patrykiem Vegą rozmawia Mariusz Łaciński
– Wywiad z dr. Łukaszem Kamieńskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Terroryzm
– Zagrożenie piractwem i terroryzmem morskim w rejonie Choke Points

Geopolityka
– Raport z Kijowa
– Szarża lekkiej brygady VIII

Konflikty
– Ostatnia europejska wojna XX wieku

Publicystyka
– Do sąsiadów Litwinów

Warto poznać
– Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie
– Nowy wspaniały żołnierz. Rewolucja biotechnologiczna i wojna w XXI wieku
– Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki

Sprawozdania
– Konferencja Polska – Rosja
– Konferencja ISMS w Austriackiej Akademii Obrony Narodowej
– Strefa Bezpieczeństwa

Felieton
– „Sępienie” (Siedzieć za „dziesiony” [2])
– Nóż na tylnym siedzeniu


Wrzesień
e-Terroryzm.pl, nr 9/2014 (33)
Pobierz (11 MB)
Pobrane 4146 razy

W numerze:

Rozmowa
– Z Johnem Geddesem rozmawia Mariusz Łaciński

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownik Oleg Maksymowicz Nieczyporenko
– Dywersant. Lata służby ppłk. Edmunda Charaszkiewicza

Służby specjalne
– Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Historia
– Dan i Margaret Quayle

Geopolityka
– Zapędzeni w „Dzikie Pola”
– Szarża lekkiej brygady cz. VII

Działania specjalne
– Specnaz (Osnaz) Rosji

Prawo
– Przygotowanie do przeszukania

Sprawozdania
– Trzej Generałowie: Sosabowski Uroczystości w Arnhem
– NATO-Polska-Ukraina. Doświadczenia i perspektywy

Warto poznać
– Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI w.
– Nowy wspaniały żołnierz
– Żona enkawudzisty, Spowiedź Agnessy Mironowej
– Generał Stalina, Życie Gieorgija Żukowa

Felieton
– Bosman
– Zbrodnia rozboju


Sierpień
e-Terroryzm.pl, nr 8/2014 (32)
Pobierz (16 MB)
Pobrane 3040 razy

W numerze:

Terroryzm
– Współczesne „wahi” ekstremistów i fanatyków ideologii muzułmańskiej
– Nie szahidka – Zarema Mużachojewa
– Izrael wobec groźby „tunelowej inwazji”

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady cz. VI
– Zabawa w ciuciubabkę

Historia
– Tak upadło wielkie mocarstwo…
– Moskwa 18/19 sierpnia 1991 r.

Kryminalistyka
– Jak zaoszczędzić na dochodzeniu, czyli fenomen social mediów

Prawo
– Zażalenie na przeszukanie

Warto poznać
– Najemnik
– Sztuka wywiadu w państwie współczesnym

Felieton


Lipiec
e-Terroryzm.pl, nr 7/2014 (31)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 4473 razy

W numerze:

Terroryzm
– Lot MH17: 11 września tej dekady?

Geopolityka
– Ukraina i мятежевойнa
– Szarża lekkiej brygady cz. V

Historia
– Afera Profumo
– Bliskowschodnia partia szachów (w 100. rocznicę Wielkiej Wojny)

Bezpieczeństwo
– Psychologiczny eksperyment Facebooka
– Przeszukanie w praktyce

Edukacja
– Serwis internetowy od Doktorantów dla Doktorantów

Warto poznać
– Ochrana
– Dziennik Snajpera
– Afera Rana

Felieton


Czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 6/2014 (30)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 4877 razy

W numerze:

Rozmowa
– Z generałem Marianem Zacharskim rozmawia Mariusz Łaciński

Terroryzm
– Walka informacyjna w służbie terrorystów. Cz. III
– Counterterrorism through new doctrinary-operational concepts
– Muzyczne pranie mózgu
– Irak symbolem porażki doktryny Busha

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady cz. IV

Historia
– Znaczki służbowe ochrony rządowej

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz… cz. VI
– Zróżnicowanie przestrzenne poziomu natężenia przestępczości w Polsce w 2012 r.

Sprawozdania
– O bezpiecznych miastach w Akademii Obrony Narodowej
– Relacja z konferencji „Terroryzm w Europie”
– 12 czerwca święto Biura Ochrony Rządu

Warto poznać
– Wojny szpiegów, krety, tajemnice i śmiertelnie niebezpieczne rozgrywki
– MI – 5 – Nigel West
– Bezpieczeństwo wewnętrzne Drugiej Rzeczypospolitej

Felieton

Kalendarium


Maj
e-Terroryzm.pl, nr 5/2014 (29)
Pobierz (11 MB)
Pobrane 5871 razy

W numerze:

Rozmowa
– Rozmowa z Romanem Polko, gen. dyw. Wojska Polskiego

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady cz. III
– Z notatnika obserwatora

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Podpułkownik organów bezpieczeństwa Jelizawieta Zarubina

Służby specjalne
– Guoanbu patrzy na świat
– Nie znając brodu, nie wchodź do wody – walka spec służb

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz ziemny… cz. V

Kryminologia i kryminalistyka
– Ciemna wewnętrzna liczba przestępstw
– Informatyczne narzędzia wspomagające analizę kryminalną

Sprawozdania
– Bezpieczeństwo Państwa a wyzwania XXI wieku
– Bezpieczeństwo – Warto rozmawiać
– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zadania, bezpieczeństwo, nowoczesność

Warto poznać
– Henryk Hermann – Działania specjalne
– Brudne wojny
– Ostatni przystanek egzekucja

Felieton
– Ze wspomnień emeryta – ATARI

Kartki z kalendarza


Kwiecień
e-Terroryzm.pl, nr 4/2014 (28)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 8840 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – czerwiec 2013 r.
– Walka informacyjna w służbie terrorystów. Cz. II

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady cz. II. Rzecz o Polsce i Federacji Rosyjskiej
– Kroniki Majdanu (wyjątki)

Historia
– Matieżewojna Władimira Putina
– Operacyjno-techniczne oględziny na Placu Czerwonym
– Między fantazją a rzeczywistością. Wyprawy badawczo-dywersyjne pod patronatem Heinricha Himmlera

Rozmowa
– Piekielny bój w majowym słońcu. Z Peterem Caddick-Adamsem, autorem monografii „Monte Cassino, Piekło dziesięciu armii” rozmawia Mariusz Łaciński

Kryminalistyka
– Ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych, czyli rzecz o studenckim eksperymencie kryminalistycznym

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz ziemny … cz. IV

Edukacja
– W konfrontacji z rzeczywistością

Warto poznać
– Dziennik snajpera, Kondotierzy
– Zawód szpieg
– Kontrwywiad II Rzeczypospolitej

Felieton

Kartki z kalendarza


Marzec
e-Terroryzm.pl, nr 3/2014 (27)
Pobierz (13 MB)
Pobrane 4866 razy

W numerze:

Geopolityka
– Szarża lekkiej brygady. Rzecz o Polsce i Ukrainie

Terroryzm
– Doku Umarow – zabity po raz kolejny?

Historia
– Operacja „Wisła” – Wyniki, cz. V
– Szmonow – terrorysta żałosny
– Włodzimierza Bączkowskiego koncepcje reorganizacji Instytutu Wschodniego w Warszawie oraz powołania Ośrodka Studiów Wojny Nieregularnej

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Admirał Canaris – siwy, skryty człowiek
– Pułkownik Kukliński – agent kapturowy

Kryminalistyka
– Policyjne czynności sprawdzające w praktyce

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz ziemny jako kluczowy składnik bezpieczeństwa energetycznego, cz. III

Warto poznać
– Historie z kryminalistyką w tle
– O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy
– Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP… T. III
– Purpurowy Kod

Sprawozdanie
– Spotkanie Sekcji Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Felieton

Kartki z kalendarza


Luty
e-Terroryzm.pl, nr 2/2014 (26)
Pobierz (5 MB)
Pobrane 5413 razy

W numerze:

Terroryzm
– Walka informacyjna w służbie terrorystów. Cz. I
– Ochrona patroli i konwojów wojskowych przed IED
– GROM w walce z terroryzmem, cz. III
– Dagestanizacja niebezpiecznego Dagestanu?
– Minuta po minucie. Wołgograd 21 października 2013
– Dr inż. Brunon Kwiecień – terrorysta tytularny

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Kawalerzysta w wywiadzie. Gen. bryg. Józef Marian Smoleński

Historia
– Operacja „Wisła” punktem zwrotnym w walce z UPA

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz ziemny jako kluczowy składnik bezpieczeństwa energetycznego…
– Casus prof. Rońdy, a edukacja

Sprawozdania
– Meet IT

Warto poznać
– Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP
– Dzierżyński, Miłość i rewolucja
– Przewodnik KGB po miastach świata
– Od Łubianki do Kremla

Felieton
– Gorący pieniądz

Kartki z kalendarza


Styczeń
e-Terroryzm.pl, nr 1/2014 (25)
Pobierz (5 MB)
Pobrane 5361 razy

W numerze:

Bezpieczeństwo Zimowych IO 2014
– Olimpiada w Soczi – dni niepokoju?
– Federacja Rosyjska – zamachy terrorystyczne 1996 – 2013 (wybór)
– Posłowie do wydarzenia w Machaczkale, z dnia 17.01.2014
– Centrum Antyterrorystyczne WNP
– Wołgograd, miasto-ofiara terroryzmu
– Zamachy w Wołgogradzie – Preludium do igrzysk w Soczi?
– Narodowy Komitet Antyterrorystyczny
– Pekin 2008 – kwestia ujgurska
– Regionalna Struktura Antyterrorystyczna Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW)

Bezpieczeństwo
– Zaopatrzenie w gaz ziemny – kluczowy składnik bezpieczeństwa energetycznego Polski w XXI wieku

Historia
– UPA w Bieszczadach (1945 – 1947), cz. III

Sprawozdania
– Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski
– Lotni reporterzy Koła Naukowego Kryminalistyki zdają relację

Warto poznać
– Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Geneza, rozwój, funkcjonowanie
– Aparat centralny 1. Zarządu Głównego KGB jako instrument realizacji globalnej strategii Kremla 1954 – 1991
– Służby Specjalne II Rzeczypospolitej – seria Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu

Felieton
– Dwie racje

Kartki z kalendarza


Grudzień
e-Terroryzm.pl, nr 12/2013 (24)
Pobierz (12 MB)
Pobrane 5539 razy

W numerze:

Terroryzm
– Dagestan – epicentrum terroryzmu
– GROM w walce z terroryzmem, cz. II

Historia
– UPA w Bieszczadach, cz. II
– Szkolenie polityczno-wychowawcze w MSW
– To już 96 lat

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Podpułkownik dr Władimir Władimirowicz Putin

Ochrona informacji niejawnych
– Postępowanie sprawdzające

Bezpieczeństwo
– Czarna skrzynka Edmunda Klicha

Rozmowa
– Wywiad z Panią mgr Barbarą Ziębą, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rozrywka 1, w Krakowie

Warto poznać
– „Brandenburczycy” i Abwehra. Niemieckie oddziały specjalne 1939-1945
– Żywot w służbie STASI
– Bezpieczeństwo wewnętrzne, zarys systemu

Felieton
– Karate po chłopsku

Kartki z kalendarza


Listopad
e-Terroryzm.pl, nr 11/2013 (23)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 5917 razy

W numerze:

Terroryzm
– Auto-pułapka. Historia i teraźniejszość
– GROM w walce z terroryzmem – geneza powstania. Cz. I

Szkoła służb specjalnych
– Tak było…

Historia
– UPA w Bieszczadach
– O języku sądownictwa Polski Ludowej

Bezpieczeństwo
– Kradzież, fałszerstwo i przemyt dzieł sztuki
– Przestępstwo znęcania się – problematyka prawna

Sprawozdania
– Inspiracje 3S i Meet IT

Edukacja
– Nauka w walce z przestępczością. Młodzi naukowcy w natarciu

Warto poznać
– Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-1939
– Chiny. Ewolucja polityki bezpieczeństwa
– Największe błędy wywiadów świata
– Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku
– Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku
– Dwa oblicza arabskiej rewolucji

Felieton
– Ścigać, czy leczyć

Kartki z kalendarza


Inspiracje 3S
wydanie specjalne nr II
Pobierz (8 MB)
Pobrane 12734 razy

 

Październik
e-Terroryzm.pl, nr 10/2013 (22)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 6211 razy

W numerze:

Terroryzm
– Terror w Kenii. Rys teraźniejszy i obecny
– Front Narodowego Wyzwolenia Korsyki
– 18 października 1977 Mogadisz

Historia
– Cesarstwo Środkowoafrykańskie

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Feliks Dzierżyński (1877 – 1926)

Bezpieczeństwo
– Stop przemocy w wymiarze praktycznym
– Fakty i mity, przyczynkiem do rozważań o etyce i moralności
– Najbardziej nieludzkie więzienia świata

Sprawozdania
– W Klubie Garnizonowym o bezpieczeństwie
– Pokonferencyjne refleksje

Warto poznać
– Operacja Uran
– Na linii ognia

Felieton
– Tam, gdzie wkracza prawo

Kartki z kalendarza


Wrzesień
e-Terroryzm.pl, nr 9/2013 (21)
Pobierz (7 MB)
Pobrane 6620 razy

W numerze:

Terroryzm
– Somalijscy piraci
– Terroryści w Nairobi. Kilka uwag
– Narzędzia stosowane przez cyberterrorystów

Bezpieczeństwo
– Arktyka i Flota Północna
– Wyznanie „Gliniarza”

Rozmowa biuletynu
– Wywiad z Panem dr. inż. Zbigniewem Szkaradnikiem, prezesem zarządu Grupy 3S
– Wywiad z sierż. szt. Urszulą Chmura

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Generał brygady Tadeusz Pełczyński – człowiek z cienia

Historia
– Ręczny Automat Komandosów – Pistolet maszynowy wz. 1963 Rak
– Troska o odpowiedni poziom polityczno-moralny funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w praktyce
– Tak było, cz. II

Sprawozdania
– Projekt PROTEUS
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa EpiMilitaris 2013 – Bioterroryzm
– Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Warto poznać
– The Hybridity of Terrorism
– Unmanned Aerial Vehicles; Robotic Air Warfare
– Na terytorium wroga
– Sylvia. Agentka Mossadu
– Przetrwać Belize

Felieton
– Wspomnienia z wakacji

Kartki z kalendarza


Sierpień
e-Terroryzm.pl, nr 8/2013 (20)
Pobierz (8 MB)
Pobrane 7931 razy

W numerze:

Terroryzm
– Instalacja atomowa w Świerku zagrożona atakiem terrorystycznym?
– Terroryzm Al-Shabaab
– Zjawisko terroryzmu w Inguszetii
– Klasyfikacja ataków w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo
– Z działalności ABW w 2012 roku
– Błąd w zabezpieczeniach kart SIM

Kryminologia
– Okoliczności przesłuchania śledczego niepełnoletniej i małoletniej osoby w trakcie postępowania karnego

Historia
– Metody szkolenia politycznego funkcjonariuszy SB i MO
– Cichociemni31
– 31 października 1984 r.

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownik Gieorgij Mordwinow

Ochrona informacji niejawnych
– Model działań bezpieczeństwa teleinformatycznego

Warto poznać
– Droga ku jakości i odpowiedzialności policji
– Bezpieczeństwo międzynarodowe – współczesne koncepcje
– Elita szpiegów – Guido Knopp

Felieton
– Dębica (nie) spokojna

Kartki z kalendarza


Lipiec
e-Terroryzm.pl, nr 7/2013 (19)
Pobierz (9 MB)
Pobrane 5493 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – maj 2013 r.
– 6 października 1981 r.
– Samir ibn Zafar Khan
– Internet jako cel ataków terrorystów – potencjalne cele i obiekty

Rozmowa biuletynu
– Wywiad z byłym oficerem Służby Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo
– Bojkot internautów – puste słowa czy realne zagrożenie dla Unii Europejskiej
– Orzekanie o środkach wychowawczych i poprawczych w praktyce sądowej

Ochrona osób i mienia
– Porzucone obiekty wojskowe na Ukrainie
– Biuro Ochrony Rządu w… Łucku
– Ochrona mienia – mity i rzeczywistość

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Płk dypl. Marian Romeyko – pilot, oficer wywiadu, pisarz

Szkoła służb specjalnych
– Wspomnienia… WSO MSW w Legionowie

Warto poznać
– Grupa Pomorze
– Wspomnienia niewygodnego świadka – Paweł Sudopłatow

Felieton
– Zaradne dzieci, cz. 4

Kartki z kalendarza


Czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 6/2013 (18)
Pobierz (7 MB)
Pobrane 5175 razy

W numerze:

Terroryzm
– Narodowy Komitet Antyterrorystyczny FR
– Narodowe Centrum Antyterrorystyczne USA

Rozmowa biuletynu
– „Na pograniczu” – Wywiad z byłym oficerem Wojsk Ochrony Pogranicza

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownik Stanisław Aleksiejewicz Wauszpasow

Szkoła służb specjalnych
– Schemat ułatwiający prowadzenie działań obserwacyjnych
– Algorytm Luhna

Bezpieczeństwo
– Seria fałszywych alarmów
– Bezpieczeństwo Ukrainy
– Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej
– Profilaktyka w sprawach nieletnich w praktyce policyjnej
– Przeciwdziałanie wyciekowi informacji w sieciach bezprzewodowych

Ochrona infrastruktury krytycznej
– System sygnalizacji włamań i napadu

Warto poznać
– KGB – Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu

Sprawozdania
– Trójząb Neptuna i NATO po misji ISAF
– Bezpieczeństwo – europejski punkt widzenia
– Muzeum Kontrabandy

Felieton
– Zaradne dzieci, cz. 3


Maj
e-Terroryzm.pl, nr 5/2013 (17)
Pobierz (7 MB)
Pobrane 9292 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – kwiecień 2013
– Al-Kaida jako organizacja terrorystyczna
– Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu, część III

Doniesienia
– Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Rozmowa biuletynu
– Wywiad z płk. rez. dr. Aleksandrem Makowskim
– Wywiad z płk. rez. Vincentem V. Severskim

Szkoła służb specjalnych
– Służba obserwacji, ciąg dalszy

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Tadeusz Nowiński, major kawalerii

Historia
– Sierpień 1991 r. Mauzoleum W. I. Lenina
– Od Łubianki do Kremla

Bezpieczeństwo
– Cechą ludzką jest błądzić. Bezrozumnego – w błędzie trwać
– Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) jako współczesna doktryna militarna

Kryminalistyka
– Europol – Europejskie Biuro Policji
– Informatyka śledcza a urządzenia mobilne
– O kryminalistycznych wersjach śledczych

Sprawozdania
– Kryminalistyczna wersja nieprawdopodobna, na żywo
– Spotkanie z oficerami wywiadu
– Beyond Neptun Spear…
– Bezpieczeństwo w procesach globalizacji

Edukacja
– Kilka zdań o edukacji – Diamentowy Grant

Warto poznać
– Bezpieczeństwo militarne państwa
– Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… „Kris – Moda”, czyli zaradne dzieci (2)
– Grupy dochodzeniowo-śledcze Milicji Obywatelskiej


Kwiecień
e-Terroryzm.pl, nr 4/2013 (16)
Pobierz (7 MB)
Pobrane 7283 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – luty 2013
– Ataki terrorystyczne na świecie – marzec 2013
– Rewolucyjna Partia-Front Wyzwolenia Ludu
– Artur i Dżohar
– Obława na czeczeńskie wilki
– Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu, część II
– Ustawa o walce z terroryzmem i kodeks karny Ukrainy o terroryzmie

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownik Henryk Sokolak szef wywiadu PRL 1961 -1969

Szkoła służb specjalnych
– Służba obserwacji, ciąg dalszy

Infrastruktura krytyczna
– Przygotowanie planu ochrony obiektu infrastruktury krytycznej, cz. II

Bezpieczeństwo
– Policyjne działania profilaktyczne w sprawach nieletnich

Edukacja
– Międzynarodowa konferencja nt. www.człowiek w cyberprzestrzeni. Konteksty pedagogiczne i społeczne
– Koncepcja powstania podręczników serii „Modus operandi sił specjalnych”
– Wykład otwarty dr Kazimiery Juszki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Rozmowa biuletynu
– Wywiad z dr Kazimierą Juszką

Warto poznać
– Mój Dżihad
– Quieta non movere
– Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
– Architektura w czasach terroryzmu
– Safety and Security
– Zaradne dzieci


Spotkanie z p. Makowskim
i p. Severskim

e-Terroryzm.pl,
Wydanie specjalne nr I
Pobierz
Pobrane 2929 razy

 

Marzec
e-Terroryzm.pl, nr 3/2013 (15)
Pobierz (5 MB)
Pobrane 9141 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – styczeń 2013
– Ataki terrorystyczne na świecie – 2012
– Glosariusz organizacji terrorystycznych
– Uzupełnienie do wywiadu
– Globalne trendy zamachów terrorystycznych
– O skuteczności tortur – inaczej
– Cyberterroryzm – nowe oblicze terroryzmu

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Generał major Walerij Nikołajewicz Wieliczko36
– Baron Romuald Ludwik Pillar von Pilchau

Szkoła służb specjalnych
– Jako ciąg dalszy – cykl szkolenie B

Infrastruktura krytyczna
– Przygotowanie planu ochrony obiektu infrastruktury krytycznej

Bezpieczeństwo
– Efektywność i jej brak w postępowaniach przygotowawczych
– Zasady orzekania i stosowania środków wychowawczych oraz poprawczych w sprawach nieletnich

Felieton
– Morowy chłopak

Warto poznać
– Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków

Edukacja
– Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Hanausku


Luty
e-Terroryzm.pl, nr 2/2013 (14)
Pobierz (6,5 MB)
Pobrane 10789 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – grudzień 2012
– Rola propagandy w terroryzmie
– Badania nad osobowością terrorysty
– Subiektywna lista organizacji terrorystycznych
– Glosariusz organizacji terrorystycznych

Rozmowa biuletynu
– Wywiad z mjr. rez. dr inż. Maciejem Zimnym

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Stanisław Szaliński – mistrz kontrwywiadu

Operacje szpiegowskie
– Operacja Czerwony Październik

Szkoła służb specjalnych
– Podstawowe aspekty bezpieczeństwa informacji
– Służba obserwacji

Bezpieczeństwo
– Bezpieczne Podkarpacie
– Ustawowe środki zapobiegawcze, wychowawcze i poprawcze w stosunku do nieletnich

Edukacja
– Naprzeciw edukacyjnym potrzebom

Warto poznać
– Farmakologizacja wojny
– Studia bezpieczeństwa

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… Januszek


Styczeń
e-Terroryzm.pl, nr 1/2013 (13)
Pobierz (11,5 MB)
Pobrane 25235 razy

W numerze:

Terroryzm
– Subiektywna lista organizacji terrorystycznych
– Glosariusz organizacji terrorystycznych
– Media wobec terrorystów – kilka uwag
– Ahmed Yassin 23, ciąg dalszy…
– Brunon K., Tomasz Sekielski, terroryzm i Sejm

Sytuacje kryzysowe
– TETRA – łączność o znaczeniu krytycznym

Ochrona informacji niejawnych
– Służba Kontrwywiadu Wojskowego w systemie ochrony informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych RP
– Procedura zwykłego postępowania sprawdzającego prowadzonego przez pełnomocnika ochrony

Szkoła służb specjalnych
– Szyfr Vigenere’a

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Pułkownicy Henryk Bosak i Wojciech Młynarski

Historia służb specjalnych
– Wyższa Szkoła Oficerska

Wyzwania
– Nowe technologie w służbie bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo
– Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni w wielkich miastach
– Nonkonformizm nastolatków na Ukrainie
– Przestępczość nieletnich – krótko o skali zjawiska
– Przetwarzanie danych osobowych w praktyce

Warto poznać
– Wrogowie, historia FBI
– Arabska wiosna. Rewolucja w świecie islamskim
– SafeGroup.pl – grupa ds. bezpieczeństwa
– Dyżurnet.pl – „Działamy na rzecz tworzenia bezpiecznego Internetu”


Grudzień
e-Terroryzm.pl, nr 12/2012 (12)
Pobierz (10 MB)
Pobrane 10216 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – listopad 2012 r.
– Początki terroryzmu w Rosji

Ochrona osób i mienia
– Bezpieczeństwo obiektów wojskowych

Sytuacje kryzysowe
– Drogowy Odcinek Lotniskowy, jako alternatywne ogniwo łańcucha zaopatrzenia

Wyzwania
– Czarnobyl – Ukraińska autentyczna historia o zaniedbaniu

Historia służb specjalnych
– 20 grudnia 1917 r.

Szkoła służb specjalnych
– Niewidzialni w tłumie, część III

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Kapitan Antoni Jerzy Niezbrzycki

Bezpieczeństwo
– Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku Krytycznie o raporcie nt. bezpieczeństwa w Polsce

Prawo
– Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w Polsce
– Użycie broni palnej, jako uprawnienie pracowników ochrony
– Zasada domniemania niewinności

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… Wanda i Mateusz

Edukacja
– Morderca Andriej Romanowicz Czikatiło
– 4. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Warto poznać
– Afganistan24.org
– Taktyka walki w terenie zurbanizowanym
– CIIP focus – informator o ochronie teleinformatycznej
– English for Safety, Security and Law Enforcement

Listy od Czytelników


Listopad
e-Terroryzm.pl, nr 11/2012 (11)
Pobierz (11 MB)
Pobrane 9323 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – październik 2012
– Prawne i kryminalistyczne aspekty przygotowania do przestępstwa
– Terrorysta z bożej łaski
– Terrorysta-samobójca

Sytuacje kryzysowe
– Cell-broadcasting
– Radio-amatorska komunikacja kryzysowa

Ochrona osób
– Rower w ochronie osobistej
– Poradnik początkującego bodyguarda. Część II

Szkoła służb specjalnych
– Niewidzialni w tłumie, część II

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Najniebezpieczniejszy człowiek Europy

Taktyka i technika interwencji
– Ujęcie osoby przez pracowników ochrony

Bezpieczeństwo
– Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku. Część III

Felieton
– Gruba Maryna i detektyw

Edukacja
– VI Dzień Otwarty Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
– Bliżej kryminalistyki w Klubie Akademickim

Warto poznać
– Niewierni i Nielegalni
– Terroryzm a prawa człowieka
– Podstawy nauk o bezpieczeństwie


Październik
e-Terroryzm.pl, nr 10/2012 (10)
Pobierz (10 MB)
Pobrane 9524 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – wrzesień 2012 r.
– Dubrowka dziesięć lat później
– Raport ONZ nt. cyberterroryzmu

Zagrożenia
– Atmosfera wybuchowa – eksplozje samozapłonu pyłów
– Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Leonardo da Vinci wywiadu

Szkoła służb specjalnych
– Niewidzialni w tłumie
– Szyfrowanie metodą Playfair’a
– Wybrane elementy terenoznawstwa

Ochrona osób
– Zamach na prezydenta Vaclava Klausa
– Suczkin
– Broń na trzeciej. Dół!
– Poradnik początkującego bodyguarda

Ochrona imprez masowych
– Strefa kibica (fanzone) w aspekcie bezpieczeństwa uczestników na przykładzie Warszawy

Bezpieczeństwo
– Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku. Część II

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… Choroba „trzysta”, albo jak trwonimy pieniądze (z kronik MO)

Relacje
– Architektura w czasach terroryzmu

Warto poznać
– Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa


Wrzesień
e-Terroryzm.pl, nr 9/2012 (9)
Pobierz (9,5 MB)
Pobrane 20661 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – sierpień 2012 r.
– Norwegia rok po zamachach
– Jednostki antyterrorystyczne, cz. II
– Oblicza samobójczego terroryzmu

Szkoła służb specjalnych
– Uniwersytety wywiadu i kontrwywiadu

Ludzie wywiadu i kontrwywiadu
– Chwała i sława Łubianki – generał Paweł Sudopłatow

Bezpieczeństwo
– Doktryna obronna Austrii. Bezpieczeństwo kraju pozbawionego sojuszników
– Bezpieczeństwo w Polsce w statystykach z 2011 roku. Część I

Prawo
– Kącik młodego prawnika. Prawo jest dla każdego. Nieznajomość prawa szkodzi

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… Onasis z Żyrakowa

Edukacja
– Koło Naukowe przy Centrum Studiów nad Terroryzmem

Sprawozdania
– II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo w portach lotniczych i ochrona lotnictwa przed aktami bezprawnej ingerencji”

Warto poznać
– Czarna księga szpiegów


Sierpień
e-Terroryzm.pl, nr 8/2012 (8)
Pobierz (5,8 MB)
Pobrane 10324 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – lipiec 2012 r.
– Ataki terrorystyczne na świecie – 2011 r.
– Rozpoznawanie działalności terrorystycznej
– Rola dzieci w atakach terrorystycznych
– Jednostki antyterrorystyczne, cz. I
– Zachodni ekstremizm a islamski fundamentalizm w oczach propagandzistów Al-Kaidy

Służby specjalne
– Służby specjalne III Rzeczypospolitej
– Służby chcą rejestracji telefonów na kartę
Infrastruktura krytyczna
– Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa informatycznej infrastruktury krytycznej

Felieton
– Ze wspomnień emeryta… Kura po cygańsku (z kronik MO)

Warto poznać
– Wielka Gra
– Wspomnienie o pięciu generałach


Lipiec
e-Terroryzm.pl, nr 7/2012 (7)
Pobierz (7,3 MB)
Pobrane 10595 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – czerwiec 2012 r.
– Zwalczanie a zwalczenie terroryzmu
– Ahmed Yassin 23
– Konfrontacja z aktywnym strzelcem
– Terroryzm lotniczy

Ochrona informacji niejawnych
– Konwojowanie materiałów niejawnych

Infrastruktura krytyczna
– Ochrona przestrzeni powietrznej oraz portów lotniczych
– Zagrożenia dla informatycznej infrastruktury krytycznej

Sprawozdania
– Śledczy w sieci, czyli IV Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej

Warto poznać
– Od Boga do terroru
– Siły Powietrzne państw NATO. Stan obecny i kierunki rozwoju
– Tropiąc Bin Ladena, W afgańskiej matni 1997 – 2007
– Afganistan. Dotknąłem Wojny


Czerwiec
e-Terroryzm.pl, nr 6/2012 (6)
Pobierz (9,1 MB)
Pobrane 11089 razy

W numerze:

Terroryzm
– Ataki terrorystyczne na świecie – kwiecień i maj 2012 r.
– Charakterystyka islamskiego terrorysty samobójcy
– Zagrożenie IED w historii
– Stopnie zagrożenia terrorystycznego w Federacji Rosyjskiej

Islam
– Islamofobia

Sytuacje kryzysowe
– Komunikacja z mediami w sytuacji kryzysowej
Zwalczanie terroryzmu
– Regionalna Struktura Antyterrorystyczna Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Infrastruktura krytyczna
– Informatyczna infrastruktura krytyczna państwa i jej ochrona prawna

Taktyka i technika interwencji
– Bezpieczeństwo interwencji policyjnych

Edukacja:
– Cel studiowania


Maj
e-Terroryzm.pl, nr 5/2012 (5)
Pobierz (6.2 MB)
Pobrane 8456 razy

W numerze:

Terroryzm
– Kalendarium
– Ataki terrorystyczne na świecie – marzec 2012 r.
– Zasady postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia

Zwalczanie terroryzmu
– Dorobek prawny Rady Europy
– Znaczenie Rosji dla walki z terroryzmem międzynarodowym

Ochrona Informacji Niejawnych
– Szacowanie, analiza i zarządzanie ryzykiem

Islam
– Piłka nożna może zostać obłożona fatwą

Bezpieczeństwo
– Libero II – ostatni sprawdzian przed Euro 2012
– Kwestia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2004-2008
– Tajna Służba Obronna
– Polityka zagraniczna USA po ataku na WTC

Ratownictwo
– Postępowanie przy oparzeniach, odłamkach i przygnieceniach

Warto poznać
– Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO


Kwiecień
e-Terroryzm.pl, nr 4/2012 (4)
Pobierz (7,8 MB)
Pobrane 9755 razy

W numerze:

Terroryzm:
– Ataki terrorystyczne na świecie – luty 2012 r.
– Terroryzm kryminalny, incydenty bombowe w statystyce
– Zwalczanie terroryzmu w dokumentach ONZ, cz. II

Zagrożenia:
– Skutki wybuchów jądrowych, cz. I
– Zagrożenie IED w Afganistanie
– Pododdziały wojskowe w unieszkodliwianiu zardzewiałej śmierci

Wywiad:
– Rozmowa z chor. Grzegorzem Grucą, dowódcą patrolu rozminowania nr 30

Prawo:
– Kiedy obywatel jest chroniony jak funkcjonariusz publiczny

Warto poznać:
– Polskie służby specjalne, słownik pod redakcją Konstantego A. Wojtaszczyka
– Boungler.pl – człowiek gotowy na wszystko

Kalendarium


Marzec
e-Terroryzm.pl, nr 3/2012 (3)
Pobierz (1,5 MB)
Pobrane 9569 razy

W numerze:

Sylwetki terrorystów:
– Terrorysta „007”

Ataki terrorystyczne:
– Ataki terrorystyczne na świecie – styczeń 2012 r.

Zwalczanie terroryzmu:
– Zwalczanie terroryzmu w dokumentach ONZ

Prawa człowieka:
– Ochrona praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu
– Wpływ nowoczesnych technologii na prawa człowieka

Służby specjalne:
– Zarys historii rosyjskich służb specjalnych

Sytuacje kryzysowe:
– Psychologiczne aspekty pomocy przedmedycznej
– Postępowanie w przypadku alarmu bombowego

Zagrożenia:
– Londyn 2012. Bezpieczeństwo podczas Igrzysk Olimpijskich.

Warto poznać:
– Zwroty w języku farsi (perski), częśc II
– Operacja Geronimo

Kalendarium


Luty
e-Terroryzm.pl, nr 2/2012 (2)
Pobierz (1,9 MB)
Pobrane 23141 razy

W numerze:

Zwalczanie terroryzmu:
– Płaszczyzny systemu zwalczania terroryzmu
– Zwalczanie terroryzmu w dokumentach ONZ, NATO i Unii Europejskiej

Oblicza terroryzmu:
– Broń chemiczna w rękach terrorystów
– Ekoterroryzm
– Bioterroryzm

Cyberterroryzm:
– Cyberterroryzm w zarysie
– Metody wykorzystywane w cyberataku
– Metody zwiększania cyberbezpieczeństwa
– Nie taka ACTA straszna jak ją malują

Działania asymetryczne:
– Matieżewojna Jewgienija Messnera

Warto poznać:
– „Z Afganistanu.pl”
– „Kontrterroryzm”
– „Dziesięć kawałków o wojnie. Rosjanin w Czeczenii”
– Zwroty w języku farsi (perski)

Kalendarium


Styczeń
e-Terroryzm.pl, nr 1/2012 (1)
Pobierz (1,6 MB)
Pobrane 17949 razy

W numerze:

– Magazyn INSPIRE, jako przykład groźnej propagandy terrorystycznej
– Narodowy Komitet Antyterrorystyczny i jego działalność
– Koran a terroryzm
– Akty terrorystyczne w Federacji Rosyjskiej w latach 2005 – IX 2011
– Straż graniczna a Euro 2012
– Niebezpieczne luki w prawie
– Nowy wymiar cyberprzestrzeni
– Po incydencie na granicy pakistańsko-afgańskiej
– „Misjonarze z Dywanowa – Polski Szwejk na Misji w Iraku”
– „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych”
– Publikacje Centrum Studiów nad Terroryzmem
– Kalendarium